BiTCOiN
BTC

Kredi Sıkışması Nedir

Kredi Sıkılaşması

Kredi koşullarını sıkılaştırmanın çeşitli nedenleri olabilir. Bankaların ekonomiyle ilgili kötümser beklentilere sahip olması bir faktördür. Eğer bankalar verilen kredilerin geri ödemelerinde ekonomik durumun kötüye gitme beklentisi nedeniyle tahsilat problemlerinde artış bekliyorlarsa kredi verirken çok seçici davranabilirler. Ayrıca teminatlandırma koşullarında ve kredi analizinde daha sıkı tedbirler alabilirler. Örneğin böyle bir durum 2007-09 krizinde özellikle 2008 sonu ve 2009 başında başta ABD olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkelerde yaşanmıştır. Likiditesi olan bankalar kredi vermek yerine daha çok hazine bonoları ve devlet tahvillerine yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla kredi sıkılaştırması ile bazen kalabalıklaşma etkisi arasında da bir ilişki kurulabilir.

Bazen de kredi sıkılaştırılması düzenleyici ve denetleyici kurumların insiyatifi ile yapılır. Örneğin BDDK kredi verilme konusunda bankalara bir takım kriterler getirerek kredi verilmesini zorlaştırabilir.

İletişim: admin@komsukazani.com