BiTCOiN
BTC

Kurumsal Ekonomi Nedir

Kurumsal Ekonomi

Kurumsal ekonomistlere göre ekonomi başlı başına bağımsız bir sosyal bilim değildir. Psikoloji, sosyoloji, hukuk, tarih gibi diğer sosyal bilimlerden etkilenmektedir. Klasik ve neo-klasik iktisatçıların öne sürdüğü gibi bu sosyal bilimlerin etkisinden bağımsız bir şekilde ekonomik aktörler karar almamaktadırlar.

Bilakis, toplumun hukuk kuralları, yerleşik gelenek ve görenekleri, toplumsal normlar, ahlak anlayışı, inançları, kültürü ve tarihte yaşanmışların hepsi karar almada önemli etkenlerdir. Yazılı olan kuralların yanında yazılı olmayan toplumsal normlar oldukça önemli olmaktadır.

Kurumsal ekonomistlere göre neo - klasik ekonomistler matematiği yoğun olarak ekonominin içine sokarak onu biraz doğa bilimi haline getirmeye çalışmışlardır. Kurumsal ekonomistler matematiğin kullanılması gerekliliğini inkar etmezler. Ancak, ekonomide insan unsuru çok önemli bir faktör olduğu için ve insan davranışları da zamanla değişebildiği için ekonominin bir doğa bilimi gibi değişmez yasalar olmadığını söylerler.


İletişim: admin@komsukazani.com