BiTCOiN
BTC

Liberalleşme Nedir

Liberalleşme

Liberalleşme ekonomik aktivitelerin kamu tarafından gözetim ve denetiminin her zaman azaltılması anlamına gelmediğinden deregülasyon kavramını her zaman içermez.

İletişim: admin@komsukazani.com