BiTCOiN
BTC

Likitide Riski Nedir

Likitide Riski

Ancak likit varlıkların getirileri riskli varlıkların getirilerine göre daha düşük olduğundan her iki getiri tipleri arasındaki farklar kadar fırsat maliyeti çıkabilir. Likitide riskini azaltmanın diğer bir yolu da borçlanabilme imkanlarının fazlalığıdır.

İletişim: admin@komsukazani.com