BiTCOiN
BTC

Makroekonomi nedir

Makroekonomi

İlgi alanları olarak toplam talep ve arzı etkileyen faktörler, ekonomik büyüme, ödemeler dengesi, enflasyon veya deflasyon, istihdam ve işsizlik, para politikaları ve maliye politikaları, toplam tasarruflar, yatırımlar ve tüketim harcamaları, kalkınma ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler sayılabilir.


İletişim: admin@komsukazani.com