BiTCOiN
BTC

OECD Nedir

OECD

Öncesi Marshall Yardımı’na dayanır. 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra savaşta büyük zarar gören Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınmasını finanse etmek için Dünya Bankası kurulmuş ve ayrıca ABD o zamanki dışişleri bakanının soyadı ile anılan Marshall Yardımı’nı organize etmişti. Daha sonra ABD'nin yanına Kanada'nın da katılması ile bu yardımları koordine etmek amacıyla Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Bu örgüt daha sonra OECD'ye dönüştü.

İletişim: admin@komsukazani.com