BiTCOiN
BTC

Oligapol Nedir

Oligapol

Bu piyasalara üretici veya satıcı olarak girmek ya engellere tabiidir ya da ilgili kamu otoritelerinden izin almak gerekir. Örneğin Türkiye'de herkes banka kuramaz. Banka kurmak ve daha sonra faaliyet geçmek üzere BDDK'dan izin almak gerekir. Aynı zamanda bir banka faaliyetine son vermek isterse veya zor durumda kalırsa mevduat bankası veya katılım bankasıysa BDDK kararıyla TMSF'ye devredilerek faaliyetini sürüdürmesine izin verilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com