BiTCOiN
BTC

Reel Efektif Döviz Kuru Nedir

Reel Efektif Döviz Kuru

Endeks değerinin 100 olması yerel para ile dış ticaret yapılan ülkelerin döviz cinsleri arasında bir eşitlik olduğunu gösterir. Endeksin 100'ün üstüne çıkması yerel paranın göreceli olarak değerli, 100'ün atına düşmesi ise göreceli olarak değersiz olduğunu ifade eder.

Genellikle nominal efektif döviz kuru endeksi ve reel efektif döviz kuru endeksi olmak üzere iki şekilde hesaplanır.

Nominal efektif kur hesaplamasında bir ülkenin diğer ülkelerle yapmış olduğu dış ticaretin büyüklükleri ağırlık olarak kullanılır. Yerel para biriminin göreceli olarak değerini verir.

Reel efektif kur endeksi çeşitli şekillerde hesaplanır. Bunlardan bir grubu yukarıda açıklanan nominal efektif kur endeksini sepeti oluşturulan para birimlerinin ait olduğu ülkelerin enflasyon oranları ile yerel ülkenin enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanan efektif kur endeksleridir. Diğeri de ülkelerdeki birim iş gücü maliyetlerini dikkate alınan reel kur endeksidir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık olarak tüketici fiyat endekslerini, üretici fiyat endekslerini ve birim işgücü maliyetlerini dikkate alan reel efektif kur endekslerini yayınlamaktadır (bakınız www.tcmb.gov.tr)

İletişim: admin@komsukazani.com