BiTCOiN
BTC

Reel Getiri Oranı Nedir

Reel Getiri Oranı

Eğer nominal getiri yatırım süresi boyunca beklenen ya da gerçekleşen enflasyon oranından yüksekse pozitif reel getiri; düşükse negatif reel getiri söz konusudur.

Beklenen enflasyona göre hesaplanan reel getiriye ex-ante reel getiri, gerçekleşmiş enflasyona göre hesaplanan getiriye ex-post reel getiri denir.

İletişim: admin@komsukazani.com