BiTCOiN
BTC

Reel Sektör Güven Endeksi Nedir

Reel Sektör Güven Endeksi

Bu endeksler şirketlerin gelecekte ekonomiyi nasıl algıladıkları ve bu algılara göre üretimlerinde ve yatırımlarında ne tür değişikliğe gidebilecekleri ile ilgili eğilimlerini yansıttıklarından gelecekte gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentileri için kullanılan öncü göstergelerden biridir.

Ülkemizde TCMB, her ay İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi adı altında bir anket çalışması yayınlayarak imalat faaliyetlerinde bulunan şirketlerin eğilimini ölçmektedir.

İletişim: admin@komsukazani.com