BiTCOiN
BTC

Reeskont Oranı Nedir

Reeskont Oranı

Şirketler ellerindeki kambiyo senetlerini herhangi bir bankaya ıskonto ettirerek kırdırırlar. Bankalar da bu kambiyo senetlerini merkez bankasında yeniden ıskontoya tabii tutarlar. Bu şekilde merkez bankaları reel sektöre bankalar aracılığıyla finansman sağlamış olurlar.

İletişim: admin@komsukazani.com