BiTCOiN
BTC

Regülasyon Nedir

Regülasyon

Bazı sektörler hem stratejik önemi hem de kamunun genel çıkarını ilgilendirdiğinden özel kesim tarafından yönetilse bile düzenleyici ve gözetici kamu otoritelerinin gözetimi ve denetimi altındadır.

Bu sektörlerden bir tanesi finans sektörüdür. Finans sektöründe kurulacak olan ve faaliyette bulunacak olan finansal aracılara ilgili düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi izin verir. Örneğin Türkiye'de bankalar, finansal kiralama (leasing) şirketleri, faktöring şirketleri faaliyetlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile menkul kıymetleri sermaye piyasalarında işlem gören şirketler SPK'nın gözetim ve denetimi altındadır.

İletişim: admin@komsukazani.com