BiTCOiN
BTC

Rekabetçi Avantaj Nedir

Rekabetçi Avantaj

Rekabet avantajı fiyat avantajı ve mal ve hizmet (ürün) farklılaştırma avantajı olarak genelde ikiye ayrılabilir.

Fiyat avantajı üretim faktörlerindeki maliyet avantajı ile sağlanır. Girdilerin fiyatı rakiplere göre ne kadar ucuza sağlanıyorsa fiyat rekabeti o kadar artar. Aynı zamanda yeni teknolojinin kullanılması ve ölçek ekonomisi sayesinde kapasitenin mümkün olduğunca kullanımı birim üretim maliyetlerinin düşmesini sağlar.

Kimi zaman şirketler geriye doğru dikey entegrasyona giderek satın alma ve birleşmeler yoluyla özellikle hammadde üretimini kendileri de yaparak hem maliyet kontrolü hem de hammadde kaynaklarının kontrolünü sağlayarak rekabet avantajı sağlamak isteyebilirler. Ancak rekabeti koruyucu yasal düzenlemeler bu yönelimleri sınırlayabilir.

Fiyat rekabetinin olmadığı veya fiyat rekabetine girmenin bir fiyat savaşı başlatarak şirketin kendisine de zarar verme olasılığı olduğu durumlar da vardır. Ayrıca şirketler her zaman maliyetlerde kendilerine avantaj sağlamayabilirler. O zaman geriye ürünlerini tüketici gözünde farklılaştırmaları gerekir. Bu durumda marka duyarlılığı, kalite, ürün innovasyonu ve tutundurma gibi konular önem kazanmaktadır. Satın alma ve birleşmeler yoluyla ileriye doğru entegrasyon yaparak dağıtım kanallarının da kontrol altına alınarak ürünün her an tüketicinin istediği biçimde hazır bulundurmak da mümkündür. Aynı zamanda bu tür dikey entegrasyon pazarlama maliyetlerinde de bir tasarruf sağlayarak maliyet avantajı getirebilir. Ancak yukarıda değinildiği gibi rekabeti düzenleyen mevzuat bu yönde engelleyici olabilir.

İletişim: admin@komsukazani.com