BiTCOiN
BTC

Repo - Ters Repo Nedir

Repo-Ters Repo

Repo sağlayan elindeki menkul kıymetleri karşı tarafa ödünç vererek borçlanma yoluyla fon girişi sağlamaktadır.

Aynı şekilde ters repo yapan taraf menkul kıymetleri ödünç alarak karşı tarafa borç vererek fonlama sağlamaktadır.

Repo ve ters repo işlemleri genellikle kısa vadeli işlemler olduklarından para piyasası ürünleri sayılmasına rağmen ülkemizde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabii olduklarından sermaye piyasası aracı niteliğindedirler.

Repo ve ters repo işleminin vadesi, işlemlere konu olan menkul kıymetlerin vadesinden uzun olamaz.

Repo - ters repo işlemleri hem tezgahüstü finansal piyasalarda ve hem de organize finansal piyasalarda gerçekleştirilebilir. Ülkemizde organize piyasaya örnek olarak Borsa İstanbul'da (BİST) yapılan repo - ters repo işlemlerini gösterebiliriz. TCMB'nin bankalarla açık piyasa işlemlerinin (APİ) bir türü olarak yapmış olduğu repo ve ters repo ihaleleri de organize finansal piyasalardaki işlemler olarak sayılabilirler.

Sermaye piyasası mevzuatımıza göre repo - ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler şunlardır:

1) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

2) Banka bonoları,

3) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler,

4) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri,

5) Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK) dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri.

6) TCMB'ce ihraç edilen likidite senetleri,

7) Borsa İstanbul (BİST) tarafından belirlenen ve BİST pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olacak pay (hisse) senetleri,

8) Kira sertifikaları (Sukuk)

Ülkemizde yapılan repo - ters repo işlemlerinde faiz tutarı hesaplanırken bir yıl 365 gün kabul edilir.

İletişim: admin@komsukazani.com