BiTCOiN
BTC

Risk Yönetimi Nedir

Risk Yönetimi

Burada dikkat edilmesi gereken nokta risk ve belirsizlik kavramlarının birbirine eşdeğer olmadıklarıdır. Belirsizlik içine riski de alabilecek şekilde daha geniş bir kavramdır. Halbuki riskin neden olabileceği sonuçların etkileri ölçülebilir. Risk beklenen bir sonuçtan olumlu veya olumsuz sapma anlamına gelmektedir. Bu durum özellikle her türlü yatırım kararları için söylenebilir. Finans teorisine göre yatırımcılar beklenen getiri oranını dikkate alarak yatırım yaparlar. Ama bekledikleri getiri oranından daha yüksek ya da daha düşük getiri elde edebilirler. Dolayısıyla yatırımların getirisinin beklenen getiri oranına göre ne kadar sapabileceği önceden tahmin edilebilir. Bu sapmanın ölçüsü istatistikteki standart sapma kavramı ile ifade edilir. Günlük finans değişiyle bu sapmanın adı volatilitedir.

Günkük hayatımızda bizim riskten anladığımız daha çok beklenen getiriden olumsuz yönde oluşan sapmalardır. Bu olumsuz bakış korumacı anlayışa neden olmuş bu da bir çok risk yönetim tekniklerinin gelişmesini sağlamıştır. Bu tekniklerden bir tanesi de Riske Maruz Değer yaklaşımıdır (RMD – VaR).

Ölçülemeyen belirsizlikler “bilinen bilinenler” ve “bilinen bilinmeyenler” olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bilenen bilinenlere senaryo oluşturulabilir ancak etkileri ölçümlenemez. Bilinen bilinmeyenler ise “siyah kuğular” olarak adlandırılır.

İletişim: admin@komsukazani.com