BiTCOiN
BTC

Risk sermayesi Nedir

Risk Sermayesi

Risk sermayedarları bir şirkete stratejik ortak olmayı düşünmezler. Amaçları şirketin yönetimine de katılarak şirketin asıl girişimcilerine ortaklık yoluyla finansman sağlamaktır. Genellikle girişimcileri serbest bıraksalar da en azından bazı yönetimsel konularda veto hakları olur.

Sadece finansman sağlamakla kalmayıp, pazarlama ve diğer konularda da katkı sağlamaya çalışırlar.

Amaç ortak olunan şirketin değerini artırmaktır. O yüzden risk sermayedarları çok yüksek beklenen getiri oranı sağlama olanağını düşündükleri yatırımları yapmayı tercih ederler. Amaçlarına ulaştıklarında da ortak oldukları şirketlerdeki payları satmak isterler.

Tabiidir ki, her ortaklık yoluyla finansman sağladıkları yatırımlardan başarılı olmayabilirler. Bu durumda eldeki payların zararına elden çıkarılması da söz konusu olabilmektedir. O yüzden bu tür yatırımlar risk sermayesi olarak adlandırılmaktadır.

Risk sermayesi sağlayıcıları genellikle bu tür yatırım yapmak isteyen yatırımcılarından fon toplayarak yatırım fonu gibi fonlar oluşturabildikleri gibi, bu amacı gerçekleştirmek için şirketleşmeye de gidebilirler.

Ayrıca yüksek servete sahip olan ve nitelikli yatırımcı sınıfına giren bireyler de ya tek başlarına ya da organize bir grup şeklinde hareket ederek risk sermayesi sağlayabilirler. Bu tür bireylere melek yatırımcılar denmektedir.

Risk sermayesi her tür aşamadaki şirketlere yatırım yapabilirler. Kurulma aşamasında olan, yeni kurulmuş olan veya gelişme potansiyeline sahip olan şirketlere risk sermayesi şeklindeki yatırımlara girişim sermayesi adı verilmektedir. Microsoft veya Apple gibi şirketlere kuruluş veya gelişme aşamalarında kurucularının yanında ortaklık yoluyla yapılan kurumsal yatırımlar girişim sermayesine örnek olarak verilebilir.

Belirli bir kuruluş ve gelişme aşamasını geçen ve hali hazırda piyasada yer edinen ama hala gelişme potansiyeli veya sermayedar değeri artış imkanı gösteren şirketlere yapılan risk sermayesi biçimindeki yatırımlara da özel sermaye denmektedir.

İletişim: admin@komsukazani.com