BiTCOiN
BTC

Risksiz Getiri Oranı Nedir

Risksiz Getiri Oranı

Normalde risksiz getiri oranı her ülkenin para biriminde o para birimini yaratma yetkisi olan merkez bankası faiz oranlarıdır. Ancak merkez bankalarının faiz oranları kısa vadeli olduklarından ve her vade için uygulamada görülmediklerinden vadeye karşılık gelen yine o para birimindeki hazine bonosu veya devlet tahvilleri getirileri uygulamada risksiz getiri oranı olarak kabul edilirler.

Risksiz getiri oranı önemli bir kavramdır. Çünkü riskli olarak kabul edilen her türlü yatırım araçlarının beklenen getiri oranlarını da etkilerler. Herhangi bir para birimindeki riskli yatırım araçlarının veya borç verme gibi işlemlerinin minimum beklenen getiri oranları ile faiz oranlarının ilgili para biriminin risksiz getiri oranlarından daha düşük olması risk anlayışı bakımından pek kabul edilen bir durum değildir. Diğer faiz oranları ve getiri oranları risksiz getiri oranına kendileriyle ilgili risk primlerinin ilave edilmesi suretiyle bulunurlar.

Avro Bölgesi ülkeleri gibi aynı para birimini kullanan birden fazla ülke olduğunda hangi ülkenin hazine bonoları veya devlet tahvillerinin getirisinin risksiz getiri oranı olarak kabul edileceği o ülkenin ekonomik performansına ve ödeme gücüne göre değişir. Örneğin Euro’da risksiz getiri oranı olarak kabul edilen getiri oranları halihazırda Alman hazine bonoları ile devlet tahvillerinin getiri oranlarıdır. Bu durumda Avro Bölgesi’nin diğer ülkelerinin hazine bonoları ile devlet tahvillerinin getirileri riskli olarak kabul edildiklerinden eşdeğer vadedeki Alman hazine bonoları ve devlet tahvillerinin getirilerine ilgili ülkelerin risk primleri ilave edilmek suretiyle işlem görürler.

Risksiz getiri oranı kavramı özellikle riskli yatırım araçlarının fiyatlanması veya beklenen getirilerinin ne olması gerektiğini ölçme amacını güden finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM - CAPM) gibi modellerde sıklıkla kullanılmaktadır.

İletişim: admin@komsukazani.com