BiTCOiN
BTC

Sürdürülebilir Büyüme Nedir

Sürdürülebilir Büyüme

Makroekonomik anlamda bir ülkenin uzun süreler boyunca kaynaklarını verimli kullanarak ekonomik büyümesi anlamına gelmektedir. Bir bakıma potansiyel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışını yakalaması için kaynakların etkin kullanılmasını ifade eder. Potansiyel GSYH'nın üstünde hızlı büyümek mümkündür. Eğer küresel piyasada bol likidite varsa ve ekonomik kriz beklentisi yoksa bir ülke aşırı derece ucuz kaynaklardan dolayı borçlanarak büyüyebilir. Ancak kaynakların erimesi veya herhangi bir kötümser beklentinin hakim olması durumunda ekonomide ani duruş etkisine maruz kadar gidebilecek bir durumla da karşılaşabilir.

Bol likiditenin neden olduğu hızlı büyüme kaynakların rasyonel bir biçimde dağıtılmasını da imkansız hale getirebilir. Aşırı borçlanmaya yol açabilir. Özellikle 2007-09 öncesi gelişmekte ülkelerde yaşanan kredi genişlemesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ekonominin yavaşlaması ve hatta resesyon ve deflasyona girmesi ile birlikte kredi sıkılaştırılması nedeniyle borçlarda çevirim sorunu yaşanırsa ülke krize de girebilir.

Şirketler açısından da aslında aynı anlama gelmektedir. Şirketler açısından sermaye yapısının etkin bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Likidite bolluğu ve bunun sağlamış olduğu borçlanma kolaylığı ve düşük faiz oranları şirketlerin borçlarının artmasına ve böylece kaldıraç etkisiyle hızlı büyümelerine sebep olabilir. Eğer şirketler de borçlarını yukarıda sıralanan durumlarda çevirmede güçlükle karşılaşırlarsa likidite problemleri yaşayabilirler ve iflas tehlikesiyle karşılaşabilirler.

O yüzden şirketler açısından özkaynak - borçlanma karmasından oluşan sermaye yapısı önem kazanmaktadır. Sürdürebilir büyüme mevcut sermaye yapısı değişmeden bir şirketin büyüme potansiyelini göstermektedir.

İletişim: admin@komsukazani.com