BiTCOiN
BTC

Satın Alma Gücü Paritesi

Satın Alma Gücü Paritesi

Örneğin hamburger fiyatları ABD ve Türkiye'de sırasıyla 3 ABD Doları ve 12 Türk Lirası oldun. Bu durumda1 ABD Doları'nın değeri 4 Türk Lirası olmalıdır. Eğer finansal piyasalarda 1 ABD doları 3 Türk Lirası'ndan işlem görüyorsa Türk Lirası değerlidir.

Tek bir üründen ziyade birden fazla üründen oluşan sepetlerin fiyatları karşılaştırılarak hesaplama yapılmaktadır.

Eğer olması gereken fiyat piyasa fiyatından farklı ise bir süre sonra teori gereği piyasa fiyatının satın alma gücünün işaret ettiği fiyata gelmesi gerekmektedir.

Ancak bu teorinin en büyük eksikliği ürünlerin her ülkede homojen ve ülkeler arasında serbest ticaretin olduğunu varsayması, dış ticaretteki taşımacılık gibi maliyetleri dikkate almamasıdır.

Sermaye hareketlerinin kurlar üzerindeki etkileri de dikkate alınmamaktadır.

En basit hesaplama şekli yukarıdaki hamburger örneğinde belirtildiği gibi The Economist (bakınız www.economist.com) dergisi tarafından yayınlanan Big Mac endeksidir.

İletişim: admin@komsukazani.com