BiTCOiN
BTC

Sermaye Maliyet Oranı Nedir

Sermaye Maliyeti Oranı

İşte bu fırsat maliyeti oranı yapılan yatırımın sermaye maliyeti oranı olmaktadır. Burada önemli olan vazgeçilen yatırımın riski ile yapılan yatırımın riskinin aynı olmasıdır. Aksi takdirde elmalarla armutlar karşılaştırılmış olur.

Sermaye maliyeti oranı bir fırsat maliyeti oranı olarak tüm yatırım kararlarında kullanılır. Örneğin herhangi bir pay (hisse) senedine yatırım yaptığımızı düşünelim. Bu durumda aynı risk düzeyine sahip başka bir pay (hisse) senedine yatırım yapmadığımızda o pay senedinden beklenen getiri oranından vaz geçmiş oluruz.

Sermaye maliyeti oranı özellikle şirketlerin yatırım projelerini değerlendirirken kullandıkları bir göstergedir. Burada da önemli olan o şirketin fonlarını düşünülen yatırım yerine aynı risk düzeyine sahip başka bir yatırım projesinde kullanmaları ya da aynı risk düzeyine sahip bir finansal üründe pozisyon almaları durumunda elde etmeyi bekledikleri getiri oranından vazgeçmekte olduklarıdır. Dolayısıyla vazgeçilen beklenen getiri oranı bir fırsat maliyeti oranı olarak yatırım yapılmak istenen projenin değerlenmesinde kullanılır.

Herhangi bir yatırım kararında gelecekteki beklenen nakit hareketleri sermaye maliyeti oranı ile değerlendirilirler. Değerlendirilme sonucu elde edilen nakit hareketlerinin bugünkü değeri pozitif ve yapılması düşünülen yatırım tutarından büyük olduğu zaman yatırım kararının verilmesi rasyonel olur.

Sermaye maliyeti oranı yatırım yapılması düşünülen döneme ilişkin olarak var olan risksiz getiri oranından daha az olamaz. Normalde yapılması düşünülen her bir para biriminde ilgili merkez bankalarının faiz oranı risksiz getiri oranıdır.

Ancak merkez bankalarının faiz oranları kısa dönemli oldukları ve her zaman da yatırım yapılması düşünülen döneme karşılık gelen faiz oranları bulunamadığı için yatırım yapılan döneme eşdeğer hazine bonoları veya devlet tahvillerinin getiri oranları risksiz getiri oranı olarak kabul edilebilirler.

Risksiz getiri oranına ayrıca yapılması düşünülen yatırımın risk priminin de ilave edilmesi gerekir.

İletişim: admin@komsukazani.com