BiTCOiN
BTC

Tüketici Güven Endeksi Nedir

Tüketici Güven Endeksi

Bu endeksler tüketicilerin gelecekte ekonomiyi nasıl algıladıkları ve bu algılara göre harcama ve tasarruf ile ilgili eğilimlerini yansıttıklarından gelecekte gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentileri için kullanılan öncü göstergelerden biridir.

Ülkemizde TUİK, her ay Tüketici Eğilim Anketi ve Tüketici Güven Endeksi adı altında bir anket çalışması yayınlayarak hane halkının eğilimini ölçmektedir.

İletişim: admin@komsukazani.com