BiTCOiN
BTC

Türev Piyasalar

Türev Piyasalar

İleri valörlü işlemlere örnek olarak tezgahüstü finansal piyasalarda işlem gören forward ve opsiyon sözleşmeleri, swaplar ve türleri; organize piyasalarda işlem gören vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmeleri ve türleri verilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com