MESELE BTC
MESELÂ BTC

Temerrüt Nedir

Temerrüt

Temerrüt durumu çeşitli nedenlerle çıkabilir. İflas, karşı tarafın kötü niyeti veya doğal afetler gibi zorunlu haller ile sistemik risk bu nedenlere örnek olarak gösterilebilir.