BiTCOiN
BTC

Temerrüt Nedir

Temerrüt

Temerrüt durumu çeşitli nedenlerle çıkabilir. İflas, karşı tarafın kötü niyeti veya doğal afetler gibi zorunlu haller ile sistemik risk bu nedenlere örnek olarak gösterilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com