BiTCOiN
BTC

Teminat Nedir

Teminat

Nakdi teminatlara örnek olarak nakit, çek, menkul kıymetler, gelecekte elde edilecek olan nakit akışlarının temliki verilebilir.

Gayri nakdi teminatlara teminat mektupları, gayrimenkuller, taşınır mallar ve kefalet verilebilir.

İletişim: admin@komsukazani.com