Teminat Nedir

Teminat

Nakdi teminatlara örnek olarak nakit, çek, menkul kıymetler, gelecekte elde edilecek olan nakit akışlarının temliki verilebilir.

Gayri nakdi teminatlara teminat mektupları, gayrimenkuller, taşınır mallar ve kefalet verilebilir.