BiTCOiN
BTC

Vadeye Kadar Getiri Oranı Nedir

Vadeye Kadar Getiri Oranı

Herhangi bir sabit getirili menkul kıymet alındığında ve vadeye kadar tutulduğunda elde edilecek olan getiri oranı anlamına gelmektedir.

Sabit getirili menkul kıymetleri kuponsuz sabit getirili menkul kıymetler ve kuponlu sabit getirili menkul kıymetler olarak ikiye ayırabiliriz.

Kuponsuz sabit getirili menkul kıymetlerde vadeye kadar getiri oranı vadede ödenecek olan nominal tutarı bugüne indirgeyerek ilgili sabit getirili menkul kıymetin bugünkü değerini ya da birim fiyatını bulmaya yardımcı olan finansal piyasalarda arz ve talebe göre belirlenmiş olan getiri oranıdır.

Kuponlu sabit getirili menkul kıymetlerde vadeye kadar getiri oranı aynı zamanda iç verim oranı olarak adlandırılır. Bilindiği gibi vadede elde edilecek nominal tutarın yanında ayrıca dönemsel olarak kupon gelirleri de elde edilmektedir. İşte iç verim oranı hem nominal tutarı hem de ara dönemlerde elde edilecek olan kupon tutarlarını bugüne indirgeyerek ilgili sabit getirili menkul kıymetin bugünkü değerini ya da birim fiyatını bulmaya yardımcı olan piyasada arz ve talebe göre belirlenmiş olan orandır.

İç verim oranı tüm ara dönemler boyunca ana para ve faiz geliri toplamlarının aynı faiz oranından yatırıldığını varsayar.

İletişim: admin@komsukazani.com