BiTCOiN
BTC

Vergiler Nedir

Vergiler

Toplanan vergi gelirleri ile bütçe açığı veren merkezi hükümetlerin kamu harcamalarının bir kısmı karşılanır.

Vergiler birer maliye politikası aracı olarak da merkezi hükümetlerce kullanılır.

Vergiler doğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olarak iki grupta toplanır.

İletişim: admin@komsukazani.com