BiTCOiN
BTC

Yatırım Nedir

Yatırım

Bunu bir örnekle açıklayalım. Ev almak istiyoruz ve evin bir bölümünü peşin olarak ödememiz gerekiyor. Ancak bugün itibariyle peşin paramız yok. Bu durumda gelecekte istediğimiz evi alabilmek için peşinatı biriktirmemiz diğer bir deyişle bugün daha az harcamamız gerekir. Biriktirdiğimiz tutar yatırımlarımızı oluşturur. Bugün harcamaktan vaz geçmemiz için bizi motive eden faktör gelecekte alacağımız ev için para biriktirmektir. Biriktirdiğimiz paranın da evi alacağımız güne kadar gelir getirmesini arzu ederiz.

Yukarıdaki örneğin yanında bugün tüketim harcaması yapmak yerine bizi yatırıma yönlendiren başka bir sebep de ileride bugüne göre daha fazla tüketim harcaması yapabilecek tutara sahip olacağımızı düşündüğümüzde ortaya çıkar.

Yatırımlar reel yatırımlar ve finansal yatırımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Örneğimize geri dönersek ev almak için biriktirdiğimiz peşinat finansal yatırımdır. Finansal yatırımlarımızı, mevduat, sabit getirili menkul kıymetler, pay (hisse) senedi, yatırım fonu, emeklilik fonu vb. yatırım araçlarında değerlendiririz.

Evi satın aldığımızda finansal yatırımımız artık reel yatırım haline dönüşür. Reel yatırımlara, arazi, makine, fabrika ve sanatsal tablolara yapılan yatırımları örnek verebiliriz.

Yaptığımız yatırımlardan çeşitli kazançlar (kayıplar) sağlarız. Bu kazançlar (kayıplar) sermaye kazancı (kaybı) ya da faiz kazancı olarak adlandırılır. Yatırım yapıp yapmamaya risk ve getiri ilişkisi ile karar veririz.

İletişim: admin@komsukazani.com