BiTCOiN
BTC

içeriden Öğrenilen Bilginin Ticareti

İçeriden Öğrenilen Bilginin Ticareti

İçeriden öğrenilenlerin ticareti asimetrik enformasyon yaratır. Kamuoyuna açıklanmadığı için haksız kazanç elde edilmesine neden olabilir. Bu yüzden hemen her ülkenin sermaye mevzuatında suç teşkil eder.

İçeriden elde edilen bilgi sadece şirkette sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileme potansiyeline sahip bilgilere erişebilen şirket çalışanlarından kaynaklanmaz. Örneğin bir birleşme ve satın almak amacıyla ilgili şirkette due dilligence sürecine katılan üçüncü kişiler de kaynak olabilir veya bunların kendileri bu bilgileri kullanarak çıkar sağlamaya çalışabilirler.

Sermaye piyasası mevzuatında içeriden öğrenilen bilginin ticaretinin önlenmesi ve bunun neden olduğu asimetrik enformasyonun oluşmaması için sermaye piyasası mevzuatında çeşitli uygulamalar ve önleyici mekanizmalar oluşturulmaya çalışılır. Örneğin yatırımcıları ciddi bir biçimde ilgilendiren bilgi ve haberlerin ülkemizde kamuya aydınlatma platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

İçeriden öğrenilenlerin ticareti kavramı spekülasyon kavramıyla karıştırılmamalıdır.

İletişim: admin@komsukazani.com