itfa nedir

İtfa

Bir borcun, veya sabit getirili menkul kıymetin anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirilmesine itfa denir.