BiTCOiN
BTC

Ekonomik İstikrar Nedir

Ekonomik İstikrar

Enflasyon, işsizlik, cari denge, faiz oranları, döviz kurlarındaki oynaklıklar (volatilite) hem ekonomideki tüm tarafları hem de finansal piyasalarda işlem gören ürünlerin değerlerini ve fiyatlarını olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Ekonomik istikrarsızlık olumsuz anlamı ifade etmektedir. Ekonomideki dalgalanmalar krizlere de neden olabilmektedir.

Bir ekonominin krize girmesinin önlenmesi, en azından tarafların ileriye doğru sağlıklı kararlar alabilmesi için dalgalanmaların mümkün olduğunca azaltılması önem kazanmaktadır.

Finansal ürünlerde dalgalanmaların artması bu ürünlerle ilgili riskleri artırırken, azalması ise risklerin düşmesini sağlar. Başka bir değişle dalgalanmaların azalması beklenen getiri oranlarının daha kesine yakın bir şekilde gerçekleşmesine neden olur.

  

İletişim: admin@komsukazani.com