BiTCOiN
BTC

SİYASİ GELİŞMELER

Siyasi Gelişmeler

Paranın değerine ilişkin seyir içerisinde karşımıza çıkan fiyat grafiği temelde tüm yatırımcı grubunun psikolojik yaklaşımını tanımlamaktadır. Fiyatların içerdiği dinamik, yatırımcıların aldığı ticaret kararları ile şekillendiğine ve yatırımcıların yatırım kararlarını mevcut durum değerlendirmelerinin ışığında verdiğini düşündüğümüzde fiyatların hareketini insan doğasının parçası olarak görmemiz hiçte yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda paraya ilişkin tüm beklentiler fiyatlara yansımaktadır.

Herhangi bir para biriminin değerini etkileyen şey temel olarak insan davranışları ve olayların algılanış biçimidir. Her ne kadar fiyat hareketini etkileyen temel dinamikler mevcut gelişmeler olsa da esasen fiyatı ortaya çıkaran şey bu olayların insanlar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Ekonomistlerin “gelişmelerin fiyatlandırılması” dediği kavram tam da bununla ilgilidir. Herhangi bir siyasi gelişmenin fiyata etkisi yatırımcının algısı ile sınırlıdır. Dolayısıyla her bir yatırımcı mevcut gelişmeyi farklı algılayıp farklı yönde fiyatlandırabilir. Zira her bir siyasi ve ekonomik gelişme yoruma açık bir sürrealist çalışma gibidir. Tablodan anlam çıkarmak ve sonuçlandırmak her yatırımcı için farklı sonuçlar doğurabilmektedir.

Siyasi gelişmeler, paranın yönü için spekülatif kaynak olma özelliği taşır. Bazı siyasi gelişmeler politik bazıları ise jeopolitik kaynaklı olabilir. Herhangi bir yetkilinin istifasından başbakanın sağlığına, partiler arası sorunlardan ülkeler arasındaki gerilimlere kadar tüm gelişmeler parite, emtia, borsa endeksi ve hisse senedi gibi yüzlerce ürünü barındıran Forex piyasası üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle ilgili siyasi gelişmelere yönelik gelebilecek tüm haber akışları takip edilmelidir.

Siyasi ve ekonomik her haberin fiyat değeri olduğunu bilen bazı otoriteler de zaman zaman grafiği şekillendirmek, yön vermek veya istikrarı sağlamak adına açıklama yapabilir ve beyanatlarda bulunabilir. Örneğin Merkez Bankası başkanı, Merkez Bankası üyeler, ekonomiden sorumlu bakanların veya diğer para ile ilgili otorite sahibi olan yetkililerin herhangi bir belirsizlik durumunda piyasadaki belirsizliğin ortadan kalkmasına yönelik vereceği olası beyanatlar önem arz etmektedir. Belirsizlik tablosunun iyimsere dönmesi ve alımların yükselmesi hiç beklenmedik olayların yatırımcılar tarafından olumlu algılanmasına bağlıdır. Benzer şekilde yatırımcının güvenini kaybetmesine neden olacak gelişmeler satışların artmasına ve fiyat grafiğinin hızla aşağı yuvarlanmasına neden olur. Bunun temel nedeni elbette yatırımcının en az riskle yüksek kazanç elde etme gayretidir. Piyasaya güven azaldığında yatırımcıların başka bir piyasaya yönelmek için yatırımlarını geri çekmesi yüksek değer kaybı ile sonuçlanır.

Fiyatları oluşturan dinamiklerde siyasi gelişmeler önemli sosyal nedenleri oluşturur. Bu gelişmelerin algılanması ve fiyatlara yansıtılması yatırımcıların yatırım kararlarından ibaret bir olgudur.

Temel Analiz Nedir
Ekonomik Takvim Nedir
Faiz Oranları Nedir
Siyasi Gelişmelerin Etkisi
Merkez Bankaları Etkisi Nedir

İletişim: admin@komsukazani.com