BiTCOiN
BTC

Blockhain'in Prensipleri

Blockhain'in Prensipleri

Dağıtık veritabanı


Bir veritabanı olan Blockchain'deki her bir düğümün tüm Blockchain'e erişimi var. Hiçbir düğüm veya bilgisayar Blockchain'in içerdiği bilgiyi düzenlemiyor. Tüm düğümler Blockchain'deki kayıtları doğrulayabilir. Bunların hepsi, kontrolü elinde tutan bir aracı olmadan yapılıyor.

Hata yapacak bir kişi veya nokta olmadığı için yapısal olarak tamamen ademi merkezi. Blockchain'in işleyişini bozabilecek bir arıza noktası bulunmuyor.

Blockchain'in düğümleri ise, Blockchain ise kendisin entegre edilmiş eylemleri gerçekleştiren dağıtın bir ağ olduğu için mantıklı olarak merkezi bir yapıya sahip.

Eşler arası (P2P) iletim


İletişim, ilk prensibe uygun olarak merkezi düğümler yoluyla değil direkt olarak eşler arasında gerçekleşiyor. Blockchain'de gerçekleşenlerle ilgili bilgi düğümlerde saklanır ve bitişiğindeki düğümlere aktarılır. Bu yol ile bilgi tüm ağa dağıtılır.

Şeffaflık ve anonimlik bir arada

Blockchain'i inceleyen herkes tüm işlemleri ve hash değerini görebilir. Blockchain kullanıcıları anonim kalmak ile kimlik bilgilerini vermek arasında istediği seçimi yapabilir. Blockchain'de görebilecekleriniz yalnızca Blockchain adresleri ile yapılan işlemlerin kayıtlarından ibaret.

Kayıtlar


Yapılan işlemin kaydı Blockchain'e katıldıktan ve Blockchain güncellendikten sonra işlemin kaydı üzerinde değişiklik yapmak imkansız hale gelir. Bunun sebebi her işlem kaydının kendinden bir öncekine bağlı olması. Blockchain kayıtları sabittir, kronolojik olarak yapılırlar ve diğer tüm düğümlere açıktırlar. Yukarıdaki şema Bitcoin Blockchain'inden bir kesit.

Ağı kapatmak neden imkansız?

Düğümler dünya genelinde yayılmış olduğu için tek bir tarafın tüm ağı ele geçirmesi imkansıza yakın.

Bir blok'un sahtesini yapmak neden neredeyse imkansız?

Bunun sebebi blokların geçerliliğinin ve Blockchain'e katılım durumunun düğümlerin elektronik mutabakatına bağlı olması. Tüm dünyaya yayılmış binlerce düğüm var, bu nedenle ağı ele geçirmek ancak var olmayan bir bilgisayar gücüyle mümkün.

Blockchain normal bir veritabanı olarak kullanılabilir mi?

Access, Filemaker veya MySql gibi Blockchain de 3GB'lık dosyaları depolamak için kullanılabilir mi? Sanırım iyi bir fikir olmazdı. Çoğu Blockchain bunun için tasarlanmamış ve gerekli donanıma sahip değil.

Geleneksel online veritabanları genellikle istemci-sunucu ağ yapısını kullanıyor. Bu, kontrol genel olarak yöneticilerde olsa da erişim hakkına sahip kullanıcıların veritabanında depolanan bilgileri değiştirebileceği anlamına geliyor. Blockchain veritabanında ise her kullanıcı girdilerin sürdürülmesinden, hesaplanmasından ve güncellenmesinden sorumlu. Tüm düğümlerin aynı sonuca varmak amacıyla beraber çalışması gerekiyor.

Blockchain yapısında her düğüm bağımsız olarak çalışması ve çalışmalarının sonucunu ağın geri kalanıyla karşılaştırması gerekli. Bu nedenle bir mutabakata varmak uzun zaman alabilir. Bundan dolayı Blockchain ağları geleneksel dijital işlem teknolojilerine kıyasla oldukça yavaş sayılıyor.

Yine de, Blockchain teknolojisini kullanarak veritabanı oluşturmaya çalışanlar bulunuyor ve BigchainDB bu alanda deneyler yapan ilk büyük şirket. Yapımcılar hızlı ve güvenilir bir dağıtık veritabanına kendi teknolojilerini eklemenin yanı sıra Blockchain'in en önemli üç özelliğini de eklediler: ademimerkeziyet, değişmezlik ve varlıkları kaydetme ve gönderme gücü. Oluşturulan veritabanının kullanışlı olup olmadığı ise henüz kesin değil.

Önemli noktalar:

  1. Blockchain tüm düğümlere dağıtılmış bir veritabanıdır.
  2. Hiçbir düğüm Blockchain'i kontrol etmez.
  3. Tüm düğümler işlemleri geçerli sayabilir.
  4. Blockchain üzerindeki tüm iletişim eşler arasıdır (p2p).
  5. Blockchain kullanıcıları istedikleri takdirde anonim kalabilirler.
  6. Blockchain'de gerçekleşen tüm işlemler kayıt altına alınır, böylece kullanıcılar anonim olsa bile işlemler tümüyle açık ve şeffaftır.
  7. Bir işlem Blockchain'e kaydedildikten ve Blockchain güncellendikten sonra, işlem değiştirilemez.
  8. Hiçbir kişi veya kurum Blockchain'i devre dışı bırakamaz.
  9. Blockchain politik ve yapısal olarak merkezi olmasa da mantıksal olarak merkezidir.
İletişim: admin@komsukazani.com